به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ، اجرای نمایشنامه خوانی خرگوش بلند گوش در آموزشگاه سینمایی هفت رشت برگزار شد

عوامل این نمایشنامه خوانی عبارتند از:
زیرنظر: علی حلوی مربی و راوی: سیده مهسا نقیبی نویسنده: ولی جلیلیان گریم: هدیه خادم نوازنده تنبک: میرآراد فیاضی

نقش خوانان:
فاطمه صدیقی ، النا حسینی ،  سپینود فضلی ،  دیانا غیب دوست،  آدرینا یوسف نژاد،  نیک آفرین گیلکی، مهرزاد کاظمی، احسان رحیم زاده، ابوالفضل پوریاری، محمدجواد عاشوری ، سعید ارشاد،  آرتین درخشان
طراح پوستر: سعید معصومیان

 

تصاویر : بهشته نصراللهی