اولین جشنواره ملی چای در جزیره استخر لاهیجان برگزار شد

تصاویر : سید علیرضا میری