نمایش آیینی شال برون کاری از گروه خورتاب شهرستان لاهیجان به نویسندگی و کارگردانی امیر امینی در مرکز تحقیقات گل و گیاه باغ کشاورزی لاهیجان برگزار شد

تصاویر : امید چای پز