اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان موفق به کسب رتبه اول و دوم به ترتیب در شاخص های عملکردی اختصاصی و عمومی در بین ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس،  اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان موفق به کسب رتبه  اول و دوم به ترتیب در شاخص های عملکردی اختصاصی وعمومی  سال ۹۷ در بین ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست شد.

قابل ذکر است اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در سال های اخیر بار ها رتبه اول و دوم شاخص های عملکردی اختصاصی وعمومی  را در بین ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست  کسب نموده است.