مردم ميخواهند بدانند كه مجموع دارايي ها و اموال مسئولین و مديران و البته نمايندگان منتخب خودشان در مجلس شورای اسلامی چقدر است؟


طرح  51 ماده ای مبارزه با فساد بسیار مهم است.در عصر شفافیت و اطلاع رسانی که امروز در آن همه امور شفاف است پس از ۴دهه از انقلاب اسلامی و حاصل ٨سال دفاع مقدس مردم میپرسند و البته سالها پرسیده بودند و میخواهند بدانند که مسئولین و مدیران و البته نمایندگان منتخب خودشان در مجلس شورای اسلامی مجموع دارایی ها و اموال آنها چقدر است؟
مردم میخواهند بدانند و البته میپرسند و حق آنهاست که پاسخ داده شود هزینه های انتخاباتی کاندیداها از کجا تامین میشود؟
کاندیداها باید از باب انجاه فی الصدق بگویند که اموال و دارایی خود و همسر/فرزندان/بستگان سببی و نسبی آنها چیست؟
طبق اصل ۴٩قانون اساسی لیست دارایی و اموال خود را قبل و بعد از مسؤلیت به قوه قضائیه اعلام کنند.
نمایندگان فعلی و سابق و اسبق باید به مردم پاسخ دهند که در طول دوران نمایندگی از مجلس اول تا دهم چه میزان از امکانات و تسهیلات مجلس استفاده کرده اند؟در مجلس فعلی از ماشین سراتو که به نمایندگان با تسهیلات بدون بهره داده شد تا خودرو زانتیا،پرشیا،پاترول در ادوار گذشته!!!که اکثریت نمایندگان از خودرو اهدایی استفاده کردند(توضیح:در مجلس ششم فقط ۶نماینده از مجلس خودرو پرشیا نگرفتند)
نمایندگان فعلی و قبلی باید اکنون در آستانه انتخابات به موکلین خود پاسخ دهند که تسهیلات مسکن در دوره دهم(٢۵٠ملیون الی٣٠٠ملیون)که گرفته اند را شفاف سازی کنند که گرفته و در کجا هزینه کرده اند!
نمایندگان قبلی پاسخ دهند که هزینه های تسهیلات مسکن را در کدام منطقه تهران مسکن خریده اند؟
و یا نه اگر اصل بر صداقت است از اداره کل اداری و رفاهی مجلس نامه ای بیاورند که در طول دوران نمایندگی چه میزان از تسهیلات رفاهی استفاده کرده و یا نکرده اند!
نمایندگان فعلی و قبلی و کاندیداهای مجلس به افکار عمومی پاسخ دهند که منزل مسکونی آنها کجاست و کی و چگونه خریده اند؟
فیش حقوقی خود را به مردم نشان دهند و بگویند که مجموع دریافتی ماهانه آنها چقدر میباشد؟
آقای دهقان نماینده طرقبه و چناران که پیگیر طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس بوده است و دائما پیگیر اجرایی شدن قانون از کجا آورده ای بوده است در مصاحبه رادیو گفتگو اظهار کرد:مگر ما چکاره بودیم؟قبل از نمایندگی معلم و یا کارمند و یا مدیر بودیم و قبل از انقلاب ما را سوار الاغ هم نمیکردند و اکنون نماینده شدیم و ماشین پرشیا با راننده در اختیار داریم!مردم و افکار عمومی از ما میپرسند و حق دارند بدانند که از کجا آورده ایم که دیروز یک خانه نداشتیم و امروز در بهترین جای تهران خانه داریم؟فرزندمابیکاربود وامروز ورابط شرکت ها؟

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=24229