مدیرکل استاندارد گیلان گفت: صحت کارکرد بیش از هزار نازل جایگاه‌های عرضه سوخت در تایید شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس،داریوش اشکانی پور گفت: کارشناسان این اداره کل به کمک متخصصان آزمایشگاه همکار، درستی کارکرد هزار و 398نازل سوخت مایع ۱۲۰جایگاه عرضه سوخت در گیلان را در اردیبهشت امسال تایید کردند.

وی افزود: این کنترل عملکرد برای صیانت از حقوق شهروندی و آزمون دوره ای انجام گرفت که در نهایت پس از تنظیم و کالیبره کردن، تاییدیه صحت عملکرد آنها صادر شد.

اشکانی پور خاطرنشان کرد: بررسی و آزمون نازل های سوخت مایع در گیلان به صورت مستمر هر 3ماه یکبار انجام می شود که در صورت شکایت شهروندان، متخصصان دوباره به همان جایگاه عرضه سوخت مراجعه و بررسی می کنند.

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=23521