نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به قرار گیری نام سپاه در لیست گروه های تروریستی با لباس سپاه در مجلس حضور پیدا کردند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان با روز پاسدار و در اعتراض به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی از سوی دولت امریکا با لباس پاسداری در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شدند .