کمک های جالب گلزاربه شرکت کننده اذری زبان را ببینید .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ،  محمدرضا گلزار به شکل جالب و قابل توجهی به شرکت کننده ی اذری زبان برنده باش سوال ها را گفت تا او بتواند با دست پر از مسابقه خارج شود .

ویدیوی کمک های گلزار را در زیر مشاهده کنید :