نمایندگان محترم مردم شریف شهرستانهای لاهیجان،سیاهکل،رودسر،املش،لنکرود،آستانه اشرفیه، فومن،شفت،صومعه سرا،رشت،رامسر،تنکابن ازمناطق چائیخیز درمجلس شورای اسلامی نمایندگان محبوب مقام معظم رهبری واستانداران ارجمنداستانهای گیلان، مازندران،باتوجه به نامگذاری سال98توسط مقام معظم رهبری بنام رونق،تولید، برابراطلاعات واصله باکمال مسرت، ازسوی شورای عالی اقتصادبدون درنظرگرفتن وضع اوضاع بی سرسامان گرانی های ارزاق و مایحیتاج عمومی وبالارفتن دستمزدکارگران وافزایش بهای نهادهای کشاورزی باپائین ترین قیمت بهای برگ سبزچای را تعیین نمودند، یعنی فقط باافزایش حدودا 17 درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبزچای درسال98ازسوی شورای محترم اقتصاد نسبت به سال ۹۷ مصوب شده است،

متاسفانه شورای عالی اقتصاد در تصمیم خودش نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال۹۸ از قرار معلوم ۳ هزار و ۲۷۵ تومان برای درجه‌یک و ۱۸۴۹ تومان و ۲ ریال برای خرید برگ سبز درجه‌دو مصوب نموده است.

همانطوریکه مستحصرآ قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ۹۷ برای برگ سبز درجه‌یک ۲ هزار ۷۲۹ تومان و ۲ ریال و برای خرید برگ درجه‌دو، ۱۵۳۸ تومان و ۳ ریال بوده است، به‌این‌ترتیب قیمت تصویب‌شده برای خرید برگ تضمینی چای در سال ۹۸ نزدیک ۱۶/۶۷ یا حدود ۱۷ درصد درصد برای درجه‌یک و ۱۶٫۸۱درصد یا حدود ۱۷ درصد برای برگ سبز درجه‌دو رشدداشته است

لذااینجانب اولآ بعنوان یک کشاورز چایکار ثانیآ،بعنوان عضوهیات مدیره شرکت تعاونی چایکاران منطقه5 علیسرود شهرستان لاهیجان خواهشانه ،عاجزانه، مصرانه ازنمایندگان محترم مردم شریف ازمناطق چایخیز درمجلس شورای اسلامی ونمایندگان محترم مقام معظم رهبری واستانداران استانهای گیلان ومازندران تقاضادارم،تادرقید فوریت به هرطریق ممکن نسبت به لغو مصوبه جدیدشورای اقتصادبه علت پائین بودن بهای برگ سبزچای اقدام عاجل معمول داشته، و تا ضمن پیگیری هماهنگی براساس وضعیت تورم موجود و گرانیهای ،بی سرسامان ارزاق ومایحیتاج عمومی وبالارفتن قیمت نهادهای کشاورزی، ودستمزدکارگر،شورای اقتصادرامکلف به تعیین نرخ واقعی برگ سبزچای اقدام شایسته معمول ودرنظربگیرند

باتشکر الحقیراحمد افخمی کشاورزچایکار و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی چایکاران منطقه 5شهرستان لاهیجان-علیسرودوحومه

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=22112