سید مناف هاشمی استاندار گلستان گزینه اصلی ریاست سازمان امور مالیاتی کشور است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم، از  سیل استان گلستان و ابگرفتگی گسترده شهرهای این استان چند روزی میگذرد و مناف هاشمی استاندار این استان در مرخصی به سر میبرد

وزیر کشور در گفتگو با رسانه ها خبر داد سید مناف هاشمی در مرخصی خارج از کشور به سر میبرد

اما مناف هاشمی کیست؟

وی که پیش از این معاون شهردار تهران بوده و  تا همین چند روز گذشته گزینه اصلی تصدی سازمان امور مالیاتی کشور بوده تا جایی که شنیده شده بود انتصاب او در کمیته انتصابات دولت نیز تصویب شده است . اقدامی که اعتراض بسیاری از کارکنان این سازمان را نیز به همراه داشته هرچند این اعتراضات که به نتیجه ای نرسید

مناف هاشمی در دوران وزارت گودرزی معاون وزیر ورزش بود و حتی مدتی نیز سرپرست این وزارتخانه بوده

ولی حالا باید منتظر ماند و دید آیا پس از این غیبت و اتفاق استان گلستان همچنان مناف هاشمی را در پست های بالاتر دید ؟