تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان از تخریب کوه برای ساخت یک ساختمان در سرچشمه میدهد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، تصویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان میدهد سازه ای در قسمتی از کوه در روستای سرچشمه در حال ساخته شدن است که منجر به اعتراض بسیاری از شهروندان لاهیجانی شده است .

بررسی های اولیه نشان میدهد این سازه مربوط به ساخت یک کارخانه چای است که برای ساخت آن قسمتی از کوه به شکل عجیبی از بین رفته است .

اما این ساختمان با چه مجوزی و از چه نهادی توانسته این چنین به تخریب کوه بپردازد ؟

آیا مسئولین نظارتی استان دقتی بر این گونه ساخت و سازها دارند؟

 

پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس آمادگی شنیدن و انتشار  پاسخ های مسئولین اجرایی و نظارتی شهرستان و استان را در این خصوص دارد