براساس طرحی که در مجلس تصویب شد سه نماینده گیلان در دوره بعد نمیتوانند به بهارستان بروند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، ، صبح امروز مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که براساس آن نمایندگان بیش از سه دوره متوالی نمیتوانند نماینده باشند و امکان کاندیداتوری در چهارمین دوره متوالی برایشان فراهم نیست

نمایندگان موافق این طرح ، میدان دادن به جوانان و نخبه پروری را دلایل موافقت خود دانستند و نمایندگان مخالف طرح نیز آن را خلاف قانونی اساسی دانسته و اظهار داشتند بگذاریم مردم خودشان انتخاب کنند .

اما اگر این طرح در شورای نگهبان تایید شود سه نماینده از سیزده نماینده گیلان باید حداقل برای یک دوره با مجلس خداحافظی کنند و به استراحت اجباری بروند

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در دوره های هشتم ، نهم و دهم که  شنیده میشد این روزها سازوکار انتخاباتی خود را یکبار دیگر نیز فعال کرده با تصویب و تایید این طرح خانه نشین خواهد شد و سایر کاندیداهای لنگرود که در چند دوره اخیر فرصت خودنمایی نداشته اند امیدوار تر از گذشته به انتخابات آتی فکر خواهند کرد.

جبار کوچکی نژاد کاندیدای اصولگرای رشت در سه دوره گذشته دیگر نماینده گیلانی است که با تصویب طرح امکان حضور در مجلس را نخواهد داشت .

وی که در دوره هشتم مستقیما به مجلس رفته بود ، در دو دوره بعدی،  در دور دوم انتخابات توانست حائز اکثریت آرا شود وی که بازنشسته هم است براساس طرح عدم بکار گیری بازنشستگان باید به استراحت اجباری بپردازد

همچنین حسن خسته بند نماینده سه دوره بندرانزلی و عضو کمیسیون عمران مجلس سومین نماینده گیلان است که خانه نشین خواهد شد