قصه تازه ای نیست اما پر غصه است. اینکه هفت ماه است شهرداری رشت سکاندار ندارد و ائتلاف شش نفره شورای شهر رشت به سخنگویی احمد رمضانپور نرگسی مقصر اصلی انتخاب های نادرست و عقب ماندگی شهر رشت هستند هم اتفاق تازه ای نیست.

حالا پس از هفت ماه تنها این جمع نخبگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی شهر نیستند که معتقدند این جمع شش نفره راه به بیراهه رفته اند و به نظر و مشورت و هشدار و زنهار هیچ کس گوش نکرده اند. حالا در این هفت ماه اندوه بار مردم کوچه بازار ,مردم قهوه خانه ها و مسافران تاکسی ها و مشتریان آرایشگاه ها هم می دانند جمع شش نفره هیچ کس جز خودشان را لایق سمت شهردار کلان شهر رشت نمی دانند و شعار یا خودمان یا هیچ کس ورد زبان نوجوان هایی است که در کلوپ ها پلی استیشن بازی می کنند یا در کوچه پس کوچه ها می دوند به توپ دولایه پلاستیکی لگد می زنند.

در فقره انتخاب حجت جذب و انتصاب او به سمت شهردار کلان شهر رشت هیچ کس نبود که بگوید حجت جذب آدم خوبی نیست و فردی متعهد است اما همگان هم جمله معروف شهید چمران را بارها تکرار کردند “می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آنرا می پذیرم،اما می گویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست…” و انتخاب حجت جذب با توجه به نداشتن نه سال سابقه مدیریت میانی که صدای حقوق دان های بزرگ کشور را هم در آورده بود مصداق اتلاف وقت و تضییع حقوق موکلین این شش نفر بود از اتلاف مالی و عمرانی شهر رشت بابت این اتفاق های پیاپی اصرار بر انتخاب اشتباه بگذریم که خود مثنوی هزار من کاغذ است و باید به وقت خودش پیگیری شود.

نکته تأسف برانگیز توجیهات و تفسیر های به رأی احمد رمضانپور نرگسی لیدر و سخنگوی ائتلاف شش نفره بود که بر خلاف نظر بزرگان و علمای علم حقوق بر داشتن شرایط حجت جذب اصرار می ورزید و دلایل عجیب و غریب غیر حقوقی می آورد.
نظر وزارت کشور که امروز اعلام شده و حجت جذب برای سمت شهرداری تایید نشده است بر نادرستی انتخاب های گروه شش نفره رمضانپور برای بار دوم صحه گذاشته است.

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا احمد رمضانپور نرگسی و ائتلافی که تشکیل داده پاسخگوی مردم بابت اشتباهات و هدر دادن امید مردم خواهند بود و یا نه؟ آیا دست از این ائتلاف نامیمون خودم و هیچ کس خواهند کشید و با عقل جمعی و یازده نفره دست به انتخاب شهرداری قوی برای رشت خواهند زد و یا شخصی ضعیف و دست نشانده و بله قربان گو انتخاب خواهند نمود و در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید؟
چند روزی باید صبر کرد …

 

 

 

  • نویسنده : سروش علیزاده