محمود حجتی در صحن علنی مجلس به انتقادات در خصوص سازمان چای پاسخ داد

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم، محمودحجتی وزیر جهادکشاورزی صبح دیروز درصحن علنی مجلس در خصوص جذب ناظرین چای  گفت: هیچ مجوزی جهت جذب ناظران چای از سوی دولت و مجلس صادر نشده است و اعتباری در این خصوص وجود ندارد. بنده مجوز و اعتباری برای استخدام ندارم.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص سازمان چای نیز گفت: این سازمان به لحاظ ساختاری و مدیریتی مشکل دارد. دولت امسال برای خرید چای نزدیک به ۶۰ درصد هزینه برگ سبز چای را پرداخت و ۴۰ درصد را صاحب کارخانه پرداخت کرده است، ضمن اینکه تعرفه واردات چای نیز افزایش پیدا کرده است، امیدواریم با ایجاد صندوق و مذاکراتی که با تجار چای انجام داده‌ایم، مشکلات کشاورزان حل شود.
حجتی ادامه داد: صنعت چای نیز می‌تواند در چارچوب کشاورزی قراردادی و زنجیره‌ای قرار گیرد.
وزیر کشاورزی اظهارداشت: بخشی از مشکلات بعد از تولید را تأیید می‌کنم اما هیچ جای دنیا دولت‌ها بعد از تولید ورود نمی‌کنند که بخواهند خرید انجام دهند و در واقع وظیفه دولت ساماندهی و تسهیل بازار واردات و صادرات و توسعه صنایع است.