چرا مساله حفظ محيط زيست براي هيچكدام از مديران در دو دهه گذشته در لاهيجان و سياهكل اهميتی نداشته است!؟

درست در هنگامیكه بسیاری از فعالان اجتماعی و دلسوزان طبیعت در لاهیجان و سیاهكل در طی این دوسال در حال تشویق مردم و گردشگران و مردم به جمع آوری زباله در طبیعت بودند و هستند،و در پایان هفته ها در برخی از روستاها با دوستداران طبیعت در حال جمع آوری زباله بودند،در همان زمان و در دو دهه گذشته و زمانیكه در شهرهای اطراف لاهیجان همچون لنگرود و رودسر اقدام به احداث كارخانه كمپوست نموده بودند!!این لاهیجان بود كه علیرغم آنكه مدعی بود در حال توسعه است ولی در همین بحث زباله در حال درجا زدن بود.در طی دو دهه اخیر تنها چیزی كه برای برخی از مدیران و سیاستگذاران در لاهیجان و سیاهكل از اهمیتی برخوردار نبود زباله ای بود كه هر روزه در منطقه تموشل لاهیجان در حال جمع شدن بود و شیرابه های سر ریز آن كه به منطقه در حال سرایت بود.

هیچگاه در طی این دو دهه از برخی سردمداران و مدعیان توسعه سوال نشد و گفته نشد و اكنون نیز آنها كه مدعی بودند در دل خود میگویند كه هیچگاه از ما پرسیده نشود كه شما برای بحث زباله در لاهیجان و سیاهكل چه كرده اید؟!آری درست در زمانیكه در دهه گذشته دو نماینده در لنگرود و رودسر تنها به بحث كارخانه كمپوست پرداختند این لاهیجان بود كه علیرغم گفته برخی كه درحال سبقت از از شهرستانهای مجاور در شرق گیلان بود ولی در مهم ترین مبحث زیست محیطی كه برای مردم حال حاضر و نسل آینده پراهمیت بود هیچگونه اهمیتی نداشت و اینگونه شد كه امروز نه تنها مردم منطقه تموشل لاهیجان با مشكلات زباله سر میكنند و فریادشان به جایی نمیرسد بلكه منطقه تموشل كه یكی از زیباترین مناطق گردشگری و خدادادی  در لاهیجان و سیاهكل است،به منطقه ای تبدیل شده كه جز اظهار تاسف برای گردشگران و غم و اندوه برای مردم منطقه و اهالی آن كه در اینجا و تهران زندگی میكنند نداشته و ندارد.منطقه تموشل در حال تبدیل شدن به سروان دیگری است كه اكنون اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود تبعات زیست محیطی در دهه آینده دامان همه مردم لاهیجان و سیاهكل را خواهد گرفت.

اما چرا مساله حفظ محیط زیست برای هیچكدام از مدیران در دو دهه گذشته در لاهیجان و سیاهكل اهمیتی نداشته است!؟

امروزه كه در نقاط مختلف لاهیجان و سیاهكل نگاهی می اندازیم،با انباشت زباله در بسیاری از مناطق روبه رو میشویم كه دل هر دردمند طرفدار محیط زیست را می آزارد.باید به نكته اذعان كرد كه مردم ما متاثر از مدیران و مسئولین هستند.مردم وقتی كه دیدند و میبینند كه حفظ محیط زیست برای مسئولان اهمیتی نداشته آنها هم در یك واكنش،كه بیشتر این واكنشی به بی تفاوتی مسئولان است میباشد،و مردم در این جا توجه ای به محیط زیست نداشته و نخواهند داشت.ولی در طی این چندسال گروه های طرفدار حفظ محیط زیست در یك اقدام مشترك برای تفكیك زباله ها و حتی جمع آوری زباله ها در نقاط مختلف اقدامات قابل توجه ای را انجام داده اند.

فارغ از همه خبرهایی كه اخیرا شنیده شده است كه برای پسماند زباله اقداماتی در حال انجام است بحث زباله در گیلان و لاهیجان و سیاهكل نیازمند فرهنگ سازی و توجه بیشتر مردم و مسئولین است.

تفكیك زباله یكی از نكاتی است كه باید از مبدا توسط مردم صورت گیرد.ولی برای همین تفكیك چه مشوق هایی توسط مسئولان صورت گرفته است؟برای اینكه در طی این دو دهه زباله لاهیجان و سیاهكل را نابود كرده است و تبعات آن شاید چند دهه در كشاورزی لاهیجان و سیاهكل ماندگار باشد و ازبین نرود و خطرات بهداشتی كه متاثر از آن سلامت مردمان این دو شهرستان را تهدید كرده و میكند و انفجار زباله همچون سراوان كه صورت گرفته و در آینده نزدیك تبعات اجتماعی زیادی را نیز همراه دارد چه كسی باید پاسخگو باشد و چرا از برخی مدعیان كه در طی دو دهه اخیر برای مهم ترین مساله این دو شهرستان هیچگونه اقدامی نكردند پرسش و مطالبه نمیشود؟

چرا در طی این انتخابات های مختلف چند دوره اخیر،چه انتخابات مجلس از دوره های چهارم تا دهم و شورای شهر از دوره اول تا دوره فعلی در هر دو شهرستان تنها مبحثی كه از كاندیداها و بعدتر منتخبان شورا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرسیده و خواسته نشد مهم ترین مبحث زیست محیطی این دو شهرستان و حتی گیلان بود كه هیچگاه نه مردم خواستند و نه آنها پاسخگو بودند!

چرا نباید اكنون كه فعالان محیط زیست و نسل جوان و دهه هفتاد و هشتاد این دو شهرستان كه دغدغه های آنان بسیار فراتر از آنچه كه تصور میشود است از خود و از همه مسئولان میپرسند كه چرا محیط زیست و سلامت برای شما اهمیتی نداشته است!بعضی از پاسخ به این سوالات نسل جدید طفره و فرار میكنند؟

به راستی آنان فكر میكنند كه در انتخاباتهای آتی چگونه باید به اولین سوال مهم و حیاتی مردم و نسل جدید پاسخ بدهند؟گزارش عملكرد و نامه نگاری و عكس و همه این ها جز تعریف و خاطره درمانی برای مردم چیزی ندارد.امروز لاهیجان و سیاهكل نه كارخانه كمپوست را دارد و نه كارخانه تولید برق از زباله! لاهیجان و سیاهكل از لنگرود و رودسر هم در بحث پسماند عقب تر است.این سوالیست كه باید به دنبال پاسخ و بلكه بازخواست از همه مدعیان بود كه شما چه كردید!

وقتی گفته میشد كه سرمایه گذاران برای ورود به این دو شهرستان صف كشیده اند!پس كجا هستند اثر از آن همه سرمایه گذار؟!نمیخواهد بگویید كه اگر و اگر كه گفته اند؛در اگر نتوان نشست!با اگرها،هیچ پاسخی داده نشده است بلكه باید گفت و خواست و بازخواست كرد كه در دو دهه كدام سرمایه گذار را برای حل این موضوع آوردید و نتیجه جز نامه و عكس و سیمیناهار چه بود و چه شد؟

  • نویسنده : حمید خوش سیرت