سید حسن آقا میری در جدیدترین پست خود از خلع لباس دائم خود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، حسن آقامیری روحانی معروف در پستی در صفحه شخصی خود نوشت در دادگاه ویژه روحانیت به ریاست آقای منتظری دادستان کل کشور به ۵ سال حبس تعلیقی و خلع لباس دائم محکوم شده است .

وی دلیل این حکم را شکایت دادستان تهران اعلام کرده است .