مدیر تماشاخانه خصوصی باران از واگذازی مدیریت این تماشاخانه به هادی حجازی‌فر خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات عدیده‌ای که داشتیم، تصمیم گرفتم مدیریت تماشاخانه را واگذار کنم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم، مدیر تماشاخانه خصوصی باران از تعطیلی این تماشاخانه خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات عدیده‌ای که داشتیم تصمیم گرفتم مدیریت تماشاخانه را واگذار کنم.

خیام وقار کاشانی مدیر تماشاخانه خصوصی باران در گفت وگو با خبرنگار تیاتر فارس عنوان کرد: بخشی از مشکلات ما در تامین هزینه‌ها و مسایل اقتصادی تماشاخانه برمیگردد و بخشی هم به مسایل نظارتی برای گروه‌های نمایشی.

وی در ادامه افزود: واقعیت این است که دیگر خسته شده‌ام و مدتی می‌خواهم استراحت کنم تا فعالیت جدیدی را در عرصه تیاتر آغاز کنم.‌

کاشانی با بیان اینکه مدیریت تماشاخانه باران به هادی حجازی‌فر کارگردان و بازیگر سینما و تیاتر منتقل شده است، گفت: ما تا فردا در تماشاخانه فعالیت خواهیم کرد و طی قرار داد از شنبه مدیریت و حق و حقوق تماشاخانه منتقل خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: گویا قرار است تماشاخانه باران یک ماه برای تعمیرات و بازسازی تعطیل شود و پس از آن فعالیت خود را با مدیریت جدید آغاز کند.

کاشانی در ادامه افزود: در حال حاضر به دلیل سیاست‌های حاکم بر عرصه نمایش و شرایط کار فرهنگی کار کردن برای تماشاخانه‌ها دشوار شده به همین دلایل هم تصمیم گرفتم کار تماشاخانه را واگذار کنم. خدا را شکر میکنم که همچنان تماشاخانه سرپا خواهد ماند.

وی در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی برای آینده کاری خود دارد، گفت: فعلا تصمیم دارم مدتی استراحت کنم فکرهای بزرگی برای خودم دارم که بعدا مطرح میکنم.