فرماندار سیاهکل در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در شهرستان سیاهکل گفت این هفته فرصت مغتنمی برای ارتقاء جایگاه پژوهش و وحدت حوزه و دانشگاه است وباید تلاش کنیم که به جایگاه مطلوب در امر پژوهش دست پیدا کنیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، مراسم هفته پژوهش با عنوان پژوهش هدفمند ، فناوری ارزش آفرین در خدمت تولید ملی با حضور فرماندار و جمعی از دانشجویان برگزار گردید.
فرماندار سیاهکل در این مراسم با تبریک هفته پژوهش و هفته وحدت حوزه و دانشگاه گفت : این هفته فرصت مغتنمی برای ارتقاء جایگاه پژوهش و وحدت حوزه و دانشگاه است وباید تلاش کنیم که به جایگاه مطلوب در امر پژوهش دست پیدا کنیم.
ایشان تشکیل ستاد و کارگروه های تخصصی در شهرستان را در راستای توسعه امر پژوهش مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد : مدیران ادارات ملزم به شرکت در همه مناسبت ها ، همایش های علمی ، فرهنگی

و اجتماعی هستند و باید ید واحده باشند وبا
برنامه ریزی درست از موازی کاری پرهیز کنند تا امور و کارهای ماندگاری در شهرستان داشته باشیم.
محمود صوفی افزود : دست یافتن به توسعه پایدار درون زا دغدغه جدی مقام معظم رهبری است و تمامی اساتید ، دانشجویان ،
دانش آموزان به موضوعات علمی و فن آوری نگاه پژوهش محور داشته باشند و با این هدف به توسعه امر پژوهش که دغدغه جدی مقام معظم رهبری است دست خواهیم یافت.