یک تکنسین اورژانس ۱۱۵ لوشان توسط همراهان بیمار مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان گفت:تکنسین های اورژانس۱۱۵ شهر لوشان که با آمبولانس برای درمان بیمار که خانمی ۶۵ساله بود اعزام شده بودند، توسط همراهان بیمار مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
دکتر پیمان اسدی افزود: نیروهای اورژانس پس از بررسی وضعیت بیمار دریافتند وی فاقد علایم حیاتی است و بلافاصله احیای قلبی – ریوی را برای بیمار آغاز کردند و در حال انتقال بیمار به آمبولانس،در کمال ناباوری توسط همراهان بیمار مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

وی گفت:بر اثر این حادثه یکی از تکنسین های اورژانس از ناحیه صورت دچار مصدومیت شد و آمبولانس اورژانس نیز آسیب دید.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گیلان گفت: تکنسین های اورژانس۱۱۵ پس از این اتفاق نیز دست از خدمت برنداشتند و ضمن انجام اقدامات پیش بیمارستانی در آمبولانس وی را به بیمارستان ۳۱خرداد منجیل منتقل کردند.