یک بانوی ایرانی امریکایی وارد مجلس نمایندگان آمریکا شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم، در جریان انتخابات مجلس سنا و مجلس نمایندگان در امریکا ، شیرین قربانی، نامزد ایرانی-آمریکایی حزب دموکرات در حوزه دوم انتخابی ایالت یوتا موفق شده است با پیروزی بر رقبای خود وارد مجلس نمایندگان شود.