شرکت رنو با ارسال نامه رسمی به همکاری خود با شریک تجاریش در ایران خاتمه داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم به نقل از تابناک در این نامه دلیل قطع همکاری،پیچیدگی شرایط فعلی و تاثیرات بر صنعت خودرو سازی و عدم تامین قطعات از سوی تامین کنندگان عنوان شده است.

شرکت رنو پیش از این نیز در سال ۹۲ در شرایط تحریم و فشار های اقتصادی بازار ایران را یک طرفه رها کرده بود و امسال نیز در اوضاع مشابه،بار دیگر  صنعت خودرو سازی ایران را بدون انجام تعهدات رها کرد.
پس از برجام، مدیران خودرو سازی کشور علی رغم عدم انجام تعهدات قبلی رنو در توافق قبلی و مخالفت های معمول جامعه، با دیگر با شرایط جدید با این شرکت قرارداد همکاری امضاء کردند.
بدیهی است در این شرایط موضوع مورد توجه، سرنوشت مراودات و تعهدات مالی بین دو شرکت است که بایستی تعیین تکلیف شود و مسئولین مربوطه باید در این خصوص شفاف سازی و اطلاع رسانی نمایند.