جلسه ساماندهی تاکسیرانی با محوریت ساماندهی خودروهای مسافربری درون شهری و برون شهری به ریاست فرماندار سیاهکل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، جلسه ساماندهی تاکسیرانی با محوریت ساماندهی خودروهای مسافربری درون شهری و برون شهری به ریاست فرماندار سیاهکل برگزار گردید.
مهندس اسلامی در این نشست از هر یک اعضای حاضر خواست همکاری و هماهنگی لازم را با فرماندهی انتظامی و شهرداری در خصوص ساماندهی مسائل ترافیکی داشته باشند.
رئیس شورای ترافیک شهرستان از شهرداری سیاهکل خواست طوری برنامه ریزی نماید که گشت های تاکسیرانی به طور منظم به کار خود ادامه دهند.
وی افزود : باید این برنامه ریزی طوری صورت گیرد که چرخ زندگی رانندگان شریف تاکسیرانی و حمل و نقل جاده ای نیز بچرخد و با پیش بینی های لازم و ارائه راهکار ها از تداخل طرح ها که باعث ضرر و زیان می شود جلوگیری بعمل آورد.
در این نشست مقرر گردید یک طرح به صورت پایلوت ظرف مدت دو ماه در سطح شهر انجام گیرد و تاکسیرانی و حمل و نقل جاده ای در اجرای این طرح تعامل و همکاری لازم با پلیس راهور داشته باشند.