اعضای شورای شهر رشت علی بهارمست را به عنوان سرپرست شهرداری برای یک دوره دیگر انتخاب کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، شصتمین جلسه اعضای شورای شهر رشت با دستور انتخاب شهردار رشت امروز برگزار شد

در این جلسه که با حضور ده نفر از اعضا و غیبت محمدحسن عاقل منش برگزار شد ، جمشید رسایی که خرداد ماه گذشته با حکم استاندار گیلان به عنوان مجری طرح منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان منصوب شده بود با حمایت جمعی از اصلاح طلبان رشت برنامه های خود را برای تصدی نامزدی شهرداری رشت ارائه داد .

وی  با اشاره به قدمت شهرداری در شهر رشت ابراز داشت: شهرداری رشت از سال ۱۲۸۶ تشکیل شده است و در طی ۱۱۱ سال ۶۹ شهردار به طور متوسط هر کدام۱۹ ماه در این سمت حاضر بودند.
رسایی افزود: در شهر رشت پیش از انقلاب در ۷۱ سال ۴۰ شهردار داشتیم و بعد از انقلاب ۲۹ شهردار در چهل سال تصدی این سمت را داشتند. شهر رشت دارای هفتصد هزار جمعیت ساکن و ثابت است و با توجه به موقعیت گردشگری رشت و تقریبا افزایش دو برابری این جمعیت در برخی از ماهها و توجه به وضعیت سیل مهاجرت به رشت باید برای آن برنامه ریزی شود.
وی با بیان این مطلب که حدود ۴۰۰۰ نفر پرسنل در شهرداری وجود دارد، افزود: باید با برنامه ریزی، تهدید نیروی انسانی مازاد را تبدیل به یک فرصت کرد.
رسایی ساماندهی پسماند، آلودگی منابع آبی شهر، کیفیت آسفالت شهری، مدیریت منابع و مصارف و درآمدهای ناپایدار شهرداری معضلاتی دانست که امروز شهرداری با آن درگیر است و باید در اسرع وقت اصلاح شود.
وی ، ایجاد شفافیت در نظام مدیریت و تصمیم گیری با اطلاع رسانی و آگاهی بیشتر شهروندان و ایجاد ساز و کاری جهت تقلیل دعاوی شهرداری را جزو اولویت های خود در شهرداری دانست و ادامه داد:
در حوزه نیروی انسانی تقویت کارهای آموزشی و فرهنگی برای پرسنل و شهروندان با بکارگیری ظرفیت انجیوها جزو اهداف مد نظر این جانب میباشد.
جمشید رسایی تقویت جایگاه شهرداری در مناسبات شهری از طریق ایجاد ارتباط مناسب با سایر دستگاههای اجرایی و ارتقا مناسبات با استانداری با بکارگیری ظرفیت خوب نمایندگان شهر رشت از اهداف خود در این حوزه بیان کرد.
وی افزود: رشت از لحاظ سرانه فضای سبز و پارک در شرایط نامناسبی بسر میرود و باید با استفاده از ظرفیت رودخانه های شهری سرانه فضای سبز و پارکهای محله ای را ارتقا دهیم و در آن طرح های مناسب اقتصادی تعریف کنیم.
رسایی، توسعه فرهنگی و اجتماعی با توجه به سابقه رشت در این حوزه را جزو اهداف خود دانست و ایجاد فرهنگسراها و توانمندسازی فرهنگی جزو اهداف مد نظر خود در این حوزه ذکر کرد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه حمل و نقل عمومی، ارتقا سطح خدمات با ارتقا ایستگاههای اتوبوس و افزایش تعداد سفرهای درون شهری با حمل و نقل عمومی با تجهیز خودروهای عمومی جزو برنامه های مد نظر در این حوزه بیان کرد.
سپس در حالی که همگان منتظر انتخاب شهردار رشت در این جلسه بودند ،  علی بهارمست با ۱۰ رای ماخوذه  اعضای شورای شهر برای یک دوره دیگر در سمت سرپرستی شهرداری رشت ابقا شد.