محمد احمدزاده کاپیتان گیلانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نامزد برترین بازیکن سال جهان شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ،  سازمان جهانی فوتبال ساحلی اسامی پنجاه نفره نامزدهای دریافت عنوان برترین بازیکن جهان در سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد که نام احمدزاده نیز در این فهرست است.
محمد احمدزاده بازیکن و کاپیتان گیلانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای سومین سال متوالی در فهرست برترین های جهان قرار می گیرد.
البته به جز کاپیتان گیلانی تیم ملی فوتبال ساحلی ، پیمان حسینی دروازبان و محمد مرادی دیگر بازیکن تیم ملی نیز از ایران در فهرست ۵۰ نفره برترین های جهان قرار دارند و هر یک از این سه ورزشکار ایرانی شانس کسب عنوان بهترین بازیکن و دروازبان فوتبال ساحلی جهان را دارند.

فهرست اسامی بازیکنان جهت دریافت عنوان برترین بازیکن جهان در یکسال اخیر منتشر شده که پس از رای گیری از سوی سرمربیان و کاپیتان تیم های ملی فوتبال ساحلی سراسر جهان ، اسامی سه نامزد نهایی برترین بازیکن و دروازه بان مشخص خواهد شد.
رد.