پایان جهان در چه زمانی فرا می رسد؟

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی ابریشم به نقل از اسپوتنیک با استناد به روزنامه ژاپنی «آساهای شیمبون»، جهان ۱۴۰ میلیارد سال دیگر به موجودیت خود ادامه خواهد داد.

محققان گروه بین المللی دانشمندان نتایج تحقیقات خود را در کتابخانه دیجیتالی «آرشیو.اورگ» منتشر کرده اند. محققان با نظارت بر دهها میلیون کهکشان با کمک تلسکوپ «سوبارو» به این نتیجه رسیدند.

محققان نابودی جهان را مدلسازی کردند. سه سال پیش همکاران آنها نتایج جدیدی به نفع این فرضیه ارائه داده بودند که جهان کنونی بعد از ۲۲ میلیارد سال در نتیجه یک انفجار بزرگ به موجودیت خود پایان خواهد داد.