مقداد شایانی به عنوان دبیر حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی لاهیجان منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، طی حکمی از سوی علیرضا متانی دبیرکل حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی ایران ، آقای مقداد شایانی به عنوان دبیر این حزب در لاهیجان معرفی شد

خاطرنشان میشود حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی ایران به شماره ۹۲/۱/۱۰۶ / الف در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده است