رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص جریمه مشمولین غایب گفت: تا پایان امسال فقط فرصت ثبت نام در طر ح جریمه مشمولین غایب است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ابریشم  سردار نوروزی رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص جریمه مشمولین غایب گفت: تا پایان امسال فقط فرصت ثبت نام در طر ح جریمه مشمولین غایب است.

وی گفت: این طرح در بودجه سال قبل تصویب شده و فقط تا پایان امسال قابل اجراست.

نوروزی در خصوص محدودیت اجتماعی مشمولان غایب بیان داشت: این افراد اجازه خروج از کشور ندارند, نمی توانندبه استخدام سازمانها در امده و در صورت کار در صنوف, صنف مربوطه جریمه خواهند شد.

این مقام ارشد تصریح کرد از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۰ یعنی حدود ۱۸ سال ۱۰ میلیون کارت پایان خدمت تعویض شده است.

وی به افرادی که کارتهایشان به روز نشده توصیه کرد نسبت به تعویض کارتهای پایان خدمت، کفالیت و معافیت اقدام کنند.