فرماندار سیاهکل گفت در قالب طرح های اشتغالزایی روستایی برای 257 نفر شغل ایجاد شده است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، فرماندار سیاهکل گفت: تاکنون بیش از ۷۲ میلیارد ریال در قالب ۱۹۸ طرح اشتغالزایی از اعتبارات توسعه روستایی پرداخت شده است که پنج میلیارد ریال بیش از سهم شهرستان و در این راستا ۲۵۷ نفر اشتغال ایجاد شده است.
مهندس رضا اسلامی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در ارتقای سطح درآمدی خانوارها در حوزه بوم گردی از مدیران مربوطه خواست در اولین اقدام با حضور افرادی که موافقت نامه اصولی دارند تشکیل جلسه داده تا اقدامات بعدی در صدور پروانه ها و تسریع در پرداخت ها صورت گیرد.
وی افزود : بانک های عامل شهرستان در اسرع وقت گزارشی کامل از روند تشکیل پرونده ها و پرداخت ها در حوزه بوم گردی به فرمانداری ارائه تا اقدامات لازم در جهت افزایش سهم شهرستان صورت گیرد.