سفر كاری كمیسیون اقتصادی مجلس كه گام مهمی برای در جریان قرار گرفتن یكی از كمیسیون های مهم و تاثیرگذار مجلس از وضعیت اقتصاد و صنعت در گیلان انجام شد

ابریشم پرس / سفر كاری كمیسیون اقتصادی مجلس كه گام مهمی برای در جریان قرار گرفتن یكی از كمیسیون های مهم و تاثیرگذار مجلس از وضعیت اقتصاد و صنعت در گیلان و به طور خاص واحدهای صنعتی در شهرستان صومعه سرا و توانمندی ها و ظرفیت های این شهرستان انجام شد.

این دیدارها و گفتگوها كه با دعوت اختصاصی نماینده صومعه سرا صورت گرفت توانست سیمای اقتصادی و صنعتی در گیلان را به صورت تخصصی نمایان كند.

در این بازدیدها كه دكتر مسعود پزشكیان نایب رئیس مجلس هم حضور داشت در یك ناهار كاری با استاندار گیلان ،اعضای كمیسیون و نایب رئیس مجلس در مورد وضعیت اقتصادی استان گیلان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

از نكات مهم این سفر بازدید اختصاصی از منطقه آزاد انزلی به دعوت نماینده صومعه سرا ،برای نشان دادن ظرفیت منطقه آزاد انزلی به نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی درست چند روز بعد از تصویب چند منطقه ویژه در جلسه هفته گذشته مجلس بود .در این بازدید ،نماینده صومعه سرا از ظرفیت های خاص این منطقه برای اعضای كمیسیون به بیان نكات مهمی پرداختند.

گفتنی است این سفر كاری در زمانی صورت گرفت كه هفته گذشته چندین منطقه ویژه در كمیسیون اقتصادی و صحن مجلس به تصویب نمایندگان مجلس رسید.در این بازدیدها  اكثر نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی از پیگیری های نماینده صومعه سرا در مباحث خاص و كلان اقتصادی و ارائه طرح ها به كمیسیون و مجلس گفتند.این در حالیست كه نماینده تالش و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در بازدید كمیسیون اقتصادی مجلس حضور نداشت!