وحید راد بازیگر فیلم «همچنان که میمردم» با نوشتن جمله در کف دست خود توجه رسانه ها را در جشنواره ونیز به خود جلب کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، وحید راد بازیگر فیلم همچنان که میمردم در جشنواره فیلم ونیز با نشان دادن نوشته ای روی دست خود به سوژه رسانه ها تبدیل شد

وی در کف دست خود که خطاب به ترامپ است نوشته بود :

 

من تفنگی در دست ندارم آقای ترامپ ، شما چطور