مسلمانان ایالت کاتالونیا اسپانیا به مرکزیت بارسلون به رغم اینکه صلح طلب هستند اما در سالگرد حادثه تروریستی سال گذشته این ایالت از اینکه مورد توجه و تیتر روزنامه ها قرار گیرند، واهمه دارند.

در ایالت کاتالونیا دست کم ۵۲۲ هزار مسلمان زندگی می کنند که از این میان حدود ۳۲۹ هزار نفر از آنان در شهر بارسلون سکونت دارند.
در این ایالت ۳۱۱ مسجد وجود دارد که از این میان ۳۲ مسجد در شهر بارسلون واقع شده است.
روز جمعه اولین سالگرد حادثه تروریستی در شهرهای بارسلون و کامبریلس است که توسط چند جوان که با امام جماعت یکی از مساجد شهر ریپول واقع در ۱۰۰ کیلومتری بارسلون در ارتباط بودند صورت گرفت.
بعد از ظهر ۱۷ آگوست سال ۲۰۱۷ (۲۶ مرداد) ، یک گروه تروریستی دست به حمله زد که در جریان آن ، ۱۴ تن در بارسلون و یک تن در کامبریلس واقع در ۱۲۰ کیلومتری بارسلون کشته شدند .
از ۱۲ عضو این گروه تروریستی، ۸ تن کشته و ۴ تن نیز دستگیر شدند.
مسلمانان ساکن این ایالت می گویند، این حادثه تروریستی تجربه تلخ و سختی برای ما داشت. پس از این حادثه تیتر اول اخبار رسانه ها به جوانان مسلمان تروریست و امام جماعت مسجد شهر ریپول اختصاص داشت.
«کیم تورا» رئیس دولت محلی ایالت کاتالونیا روز پنجشنبه در شهر ریپول محل سکونت اکثر اعضای گروه تروریستی که حادثه بارسلون و کمبریلس را رقم زدند در سخنانی اتحاد را مهمترین ارزش یک ملت عنوان کرد.
تورا در مراسمی که با عنوان ‘همزیستی و تنوع فرهنگی’ با حضور مسلمانان این شهر برگزار شد، اظهار داشت: ما باید مفاهیمی همچون همزیستی و سازش را در زندگی روزمره خود عملی کنیم.
خانواده های قربانیان حادثه سال گذشته در بارسلون از احزاب مختلف سیاسی درخواست کردند که مراسم یادبود را تبدیل به یک مساله سیاسی نکنند.
«آدا کولائو» شهردار شهر بارسلون نیز ضمن تاکید برعدم استفاده سیاسی از مراسم یادبود قربانیان حادثه تروریستی افزود: این مراسم فقط برای ادای احترام به قربانیان سال گذشته برگزار می شود و نباید آن را سیاسی کرد.
سال گذشته حضور پادشاه اسپانیا در میدان کاتالونیا با اعتراضات مردمی و شعارهای استقلال طلبانه رو به رو شد. به همین دلیل دولت، شهردار و کاخ پادشاهی بسیج شدند تا از وقوع حوادث سال گذشته در مراسم یادبود قربانیان حادثه تروریستی جلوگیری شود.
دست کم ۱۳۲ نفر به اتهام ارتباط با تروریست جهادی در زندان های اسپانیا بسر می برند.