۱۷ مرداد روز پاسداشت قلم های خالصانه و بی حب و بغض ماست

۱۷مرداد روز خبر نگار است مصادف با سالروز شهادت شهید صارمی
روزی که به همه ثابت شد که خبرنگاران شاید یکی از سخت ترین کارهای دنیا بر دوششان هست اما
۱۷مرداد یعنی روز اقیانوس هایی که شاید حتی عمق این اقیانوس اطلاعاتی یک بند انگشت باشد
روز خبرنگار شاید برای خبرنگاران همچون خیلی از روز های دیگر باشد و مانند پرستار ها و آتش نشان ها بدون توجه به روز خودشان به کارشان ادامه بدهند و از وظیفه ذاتی خود بدانند .
اما ، خبرنگار این را میداند وظیفه ی سنگینی بردوش خود دارد و آن به عدل نویسی و انعکاس درست خبر بدون دخل و تصرف، به مردم است که البته چند صباحی هست به دلایل مختلفی ریپورتاژها باعث قلم خوردن برخی از ما خبرنگاران شده که این عمل جز قلم فروشی چیز دیگری نیست .
ما یادمان رفته که وظیفه ذاتی ما درست منتقل کردن اخبار و آگاه سازی سطح جامعه هست نه قلم زدن برای عده ای خاص یادمان رفته که قلم ما مقدس هست و انتشار خبر درست مقدس تر
اگر شهید صارمی بخاطر وظیفه شناسی خود در مزارشریف حاضر نبود شاید اکنون هم در کنار همسر خود به خوردن چای مشغول بود…
ولی حس وظیفه شناسی او را صارمی کرد پس ما به کجا میرویم که فقط قلم های ما تبدیل به یک اهرم فشار برای هرکس که مخالف ما هست شده است
روز خبرنگار روز نشان دادن به هم برای تعداد تبریک ها از سوی روابط عمومی ها و ادارات نیست ..روز پاسداشت قلم های خالصانه و بی حب و بغض ماست ، روز قلم های خفته شده درسکوت و آه ما خبرنگاران است

  • نویسنده : مقداد شایانی