اعضای شورای شهر رشت استعفای مسعود نصرتی، شهردار رشت را پذیرفتند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، پس از اعلام استعفای مسعود نصرتی شهردار رشت ، صبح امروز جلسه فوق العاده اعضای شورای شهر رشت با موضوع بررسی استعفای شهردار برگزار شد و از ۱۰ عضو حاضر در جلسه ، ۷ عضو با استعفای شهردار رشت موافقت کردند.

در ادامه جلسه همچنین علی بهارمست معاون عمرانی شهرداری رشت به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد