سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت گفت: بررسی استعفای مسعود نصرتی شهردار رشت به جلسه فوق العاده علنی روز دوشنبه صبح صحن شورای شهر موکول شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم  سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت گفت: بررسی استعفای مسعود نصرتی شهردار رشت به جلسه فوق العاده علنی روز دوشنبه صبح صحن شورای شهر رشت موکول شد.

 فاطمه شیرزاد افزود: جلسه فوق العاده هیئت رئیسه شورای رشت دقایقی پیش به اتمام رسید و طی آن مقرر شد استعفای شهردار رشت در جلسه علنی روز دوشنبه صبح صحن شورا بررسی و تصمیم نهایی در این باره اعلام شود.

مسعود نصرتی شهردار رشت صبح امروز رسما استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه شورای رشت کرد.