محمدولی روزبهان رئیس پیشین سازمان چای به سمت مشاور معاون وزیر در امور چای منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، دکتر محمدولی روزبهان طی ابلاغی از سوی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به سمت مشاور معاون وزیر در امور چای منصوب گردید.